CATEGORY

Dospelí

The song` Big Yellow Taxi‘

This is a gap fill activity for pre intermediate students and above to listen to the song and write in the words missing to complete the lyrics on the screen.

Click here to begin

Read More

Street Football

This is a video listening activity for Intermediate students and above to watch a video and answer the questions.

Click here

Read More

Big Summer Crossword

This is a crossword activity for Pre-Intermediate students and above to read the questions and complete the crossword with the correct answers.

Click here to begin

Read More

History of James Bond Video

This is a video listening activity for Intermediate students and above to watch and listen to a video and answer questions about it.

 Click here

Read More

Life in the United Kingdom (UK Citizenship) Test

This is a vocabulary and listening activity for Upper Intermediate students and above to watch a video and answer the questions.

Please click here

Read More

New vertical take off

This is a listening based on the news item about new plane technology graded from preintermediate to intermediate level.

Click here

Read More

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam