14 týždňov. Deti 8-9 rokov.

14 týždňový kurz pre deti od 8 do 9 rokov.

Popis kurzu

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú hlavne tretiaci. Táto kniha stimuluje deti k tomu, aby aktívne používali naučenú slovnú zásobu a gramatiku prostredníctvom aktít, ktoré sú komunikatívne ako hranie rolí, štrukturované rozhovory a pod. Kniha takisto dáva priestor na písomné cvičenia.

Kniha je členená na 8 kapitol, ktorými prejdeme počas jedného školského roku, od Septembra do Júna.

Témy kapitol sú rôznorodé a zahŕňajú rodinu, domov, denný program, v meste, zdravie a cvičenie, mimo mesta, svet zvierat a počasie. Súčasťou kapitol sú relevantné slovíčka ako slovesá tak aj podstatné mená. Slovíčok nie je príliš veľa ani príliš málo, dôraz sa kladie na ich naozaj aktívne používanie a opisovanie ich významu v angličtine čo napomáha komunikácii v cudzom jazyku.

V rámci týchto kapitol sa venujeme aj gramatike. Táto sa osvojuje tak, že deti samozrejme s pomocou učiteľa sami objavujú gramatické konštrukcie a opakovane ich používajú. Mnohá gramatika bola prvýkrát spomenutá v Kids Box 1 a 2 ale teraz sa ide viac do hĺbky a od detí sa očakáva aby nememorovali ale modifikovali a tvorili vlastné frázy a odpovede. Gramatika zahŕňa predložky, priebehový prítomný čas, otázkové formy, modálne slovesá (musím a mal by som) ako aj porovnania a stupňovanie.

Počas hodín všetky deti používajú “Pupil`s book”, ktorú im prináša učiteľ. Každé dieťa takisto používa “Activity book”, ktorú si nosí aj domov a vždy ju prinesie na hodinu a ktorá je zahrnutá v cene kurzu. Táto pracovná kniha ponúka   rodičom, ktorí majú záujem   možnosť pracovať s deťmi aj v domácom prostredí.

Počas hodín sa takisto používajú mnohé fotokópie s aktivitami, ktoré sa osvedčili počas dlhej skúsenosti našich učiteľov. Tieto dotvárajú hodiny a stimulujú komunikatívnosť a spoluprácu medzi deťmi.

Dôležitou súčasťou sú takisto aktivity, ktoré opakujú angličtinu naučenú v minulosti a hrajú takto dôležitú úlohu v tom aby angličtina vašich detí nebola len pasívna.

Kontaktujte nás

  Prepíšte prosím overovací kód
  captcha

  107 EUR

  14 týždňov, 1 vyučovacia hodina (45 min.) za týždeň

  Termín 1.

  Cena zahŕňa aj učebný materiál pre prvý termín trvajúci 14 týždňov.

  107 EUR

  14 týždňov, 1 vyučovacia hodina (45 min.) za týždeň

  Termín 2.

  Používa učebný materiál z Termínu 1. Prípadné dokúpenie je 9 EUR.

  Ako zaplatiť

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Kde získať viac informácií

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Mám záujem o osobné stretnutie

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Je možná skúšobná hodina?

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Náš cieľ

  Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

  Kontaktujte nás

   Overenie anti-spam