Pre-teens 9-12 rokov.

14 týždňový kurz pre deti od 9 do 12 rokov.


Deprecated: Function get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /data/6/d/6dd683ae-9f6a-4e5a-8ebd-25660758470f/sdla.sk/web/wp-includes/functions.php on line 6078

Popis kurzu

Základné informácie

Dôležitým pre školákov tohto veku, v angličtine nazývaných aj predtinedžeri, alebo mladší tinedžeri je fakt že knihy, materiály a aktivity nie sú príliš detské. Namiesto toho témy aktivity sú venované práve tomuto veku mladých tinedžerov. Všetko od textov, cvičení ako aj celkového dizajnu knihy, je vhodné práve pre tento vek ako atraktivitou tak aj náročnosťou. Témy sa snažia reagovať na záujem a realitu týchto školákov a zahŕňajú cestovanie, priateľstvá, médiá a šport v pozitívnom a stimulujúcom kontexte.

Knihy a študijné materiály

Kniha ktorú používame je English in Mind starter začiatočníci and English in mind 1 mierne pokročilí, ktoré sú prispôsobené tomuto veku a úrovni.

Kniha používa komunikatívny prístup sústreďujúci sa na rozličné zručnosti, ktoré rozvíjajú záujem a motiváciu. Je tu priestor aktívne používať a cvičiť naučené slovíčka a gramatiku pomocou doplnkových materiálov a aktivít ako sú hry, skupinové aktivity, dramatizácie, skúšobné interviews, populárne pesničky, CD a DVD. Veľký dôraz sa venuje stimulujúcej, aktívnej komunikácii a rozprávaniu ale v uvolnenej atmosfére bez stresu a zbytočného tlaku.

Kľúčové slovíčka, koncepty a gramatika sa opakovane vracajú aby došlo k utvrdeniu a aktívnemu používaniu. Vždy sú v knihe zaradené aj neformálne individuálne alebo párové testové aktivity, aby učiteľ a žiak mohli ohodnotiť dosiahnuté vedomosti a zlepšiť sa v tom, kde majú rezervy. Toto pomáha vybudovať sebadôveru, istotu a pocit úspechu v žiakovi.

Frekvencia vyučovacích hodín

V kurzoch jedenkrát do týždňa preberieme polovicu knihy za jeden školský rok, od konca Septembra do Júna čo je v našom prípade vždy 30 týždňov.

V prípade, že je dostatočný záujem a možnosti zo strany rodičov a detí mať kurz dvakrát do týždňa sme schopní toto modifikovať. Účastníci začnú v knihe buť prvou kapitolou alebo kapitolov v strede knihy.

Správne zaradenie do skupiny

Hlavným vodítkom na zaradenie školáka do kurzu je vek a ročník v škole ale sme si plne vedomí rozdielov v existujúcej úrovni angličtiny a vieme, že zaradenie do tej správnej skupiny je veľmi dôležité.

Preto poprosíme školákov aby pred zapísaním urobili krátky vstupný test, ktorý nájdete na našej webovej stránke pod Kurzy pre tinedžerov?

Po opravení nám tento test pomôže zaradiť školáka do správnej skupiny.

Na začiatku kurzu takisto deti neformálne testujeme počas hodín a overujeme si ich správne zaradenie. Ak učiteľ spolu so žiakom a rodičom usúdia, že skupina nie je vhodná umožníme v rámci možností prestup do inej úrovne. Je veľmi dôležité, aby každé dieťa bolo v skupine tej správnej úrovne. Takto je zabezpečené sebavedomie žiaka a správne napredovanie.

Kontaktujte nás

Error: Contact form not found.

107 EUR

14 týždňov, 1 vyučovacia hodina (45 min.) za týždeň

Termín 1.

Cena zahŕňa aj učebný materiál pre prvý termín trvajúci 14 týždňov.

107 EUR

14 týždňov, 1 vyučovacia hodina (45 min.) za týždeň

Termín 2.

Používa učebný materiál z Termínu 1. Prípadné dokúpenie je 9 EUR.

Ako zaplatiť

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kde získať viac informácií

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Mám záujem o osobné stretnutie

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Je možná skúšobná hodina?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kontaktujte nás

Error: Contact form not found.