Vstupný test pre tínedžerov

Vyplňte prosím tento vstupný test najlepšie ako viete a pošlite nám ho. Vyplnenie tohto testu nám pomôže zaradiť vás do správnej úrovne.

Prosíme vás, aby ste pri vypracovávaní testu nepoužívali žiadne pomôcky ako učebnice, slovníky, internet alebo poznámky, prípadne rady iného človeka. Je to len nezáväzný test na zaradenie do skupiny a pomôže nám aj vám skvalitniť vaše učenie angličtiny. Ďakujeme.

Čaká Vás Vstupný test pre tínedžerov. Držíme palce!

Vaše meno a priezvisko:
Vaša e-mailová adresa:
Vaše telefónne číslo:
1. 

I ____ a student.

2. 

 I´m English. Where are ______from?

3. 

___ two sisters.

4. 

He ____ like me. 

5. 

____ she go to school every day?

6. 

____ you speak English?

7. 

„What are you doing now?“ „I ____ English.“

8. 

James ____ to play football tomorrow.

9. 

Where ______ yesterday?

10. 

I  ____ to the cinema yesterday.

11. 

There isn´t _____ cheese in the fridge.

12. 

I don´t like milk. I ____ drink it.

13. 

I ____ tennis at 10 o´clock.

14. 

I ___ him yesterday.

15. 

I ____ television last night when my friend rang.

16. 

Mary ___ that film.

17. 

Mount Everest is ___ mountain in the world.

18. 

I ___ go to Spain next year.

19. 

I won´t come if it _____ .

20. 

´Mona Lisa´ _____ by Leonardo da Vinci.

21. 

People ____ visit France on holiday often return.

22. 

I´ve been here ___ one o´clock.

23. 

She liked the film, ______ ?

24. 

Would you mind _____ me five dollars.

25. 

I ___ for two hours.

26. 

Unless ____ hard he´ll fail the exam.

27. 

If I had enough money, I ____ it.

28. 

When I arrived at the station the train ___.

29. 

I ___ go to the cinema but I don´t any more.

30. 

I asked her what her name ___ .

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam