Big Summer Crossword

The crossword is about 'summer'

Big Summer Crossword

The crossword is about ‘summer’ Click on a number in the grid to see the question for that number. Type in your answer in the space above the grid and click ‘Enter’ If you need help for a question then click ‘Hint’ When you have finished the crossword then click ‘Check’ below the crossword to see if your answers are correct.

This is for Pre-Intermediate students and above.

Please click here to begin

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam