Kurzy pre dospelých

Ceny služieb a informácie o kurzoch pre dospelích

Všeobecný kurz pre dospelých

Tieto kurzy používajú komunikatívny prístup sústreďujúci sa na všetky kľúčové zručnosti a osobnú motiváciu

Viac informácií

Konverzačný kurz pre dospelých

Tento kurz je čisto konverzačný a jeho úlohou je zlepšiť vaše rozprávanie a komunikáciu

Viac informácií

Business kurz pre dospelých

Tento kurz sa sústreďuje na komunikačné zručnosti, ktoré potrebujete trénovať alebo zlepšovať v oblasti obchodnej a firemnej angličtiny

Viac Informácií

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam