Často kladené otázky

Miesto kde určite nájdete odpoveď na vaše otázky

   Neprehliadnite:   Odpovede na otázky iných ľudí z minulosti možno dajú odpoveď aj na tú vašu.

Ak stále nenachádzate odpovede na vaše otázky neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Našu mailovú adresu nájdete pod Kontakt a  telefónne číslo v hornej časťi našej stránky.

Najčastejšie kladené otázky

Kde vás nájdeme?

Sídlime v Malinove. Kurzy pre dospelých aj deti máme v Rodinnom Centre na ulici
Ludvíka Svobodu aj v Komunitnom Centre na Bratislavskej ulici . Pre žiakov máme
hodiny na pôde základných škôl v Malinove, Tomášove , Bernolákove aj v Chorvátskom
Grobe na ktoré sa môžu prihlásiť deti navštevujúce príslušnú školu.

Ako môžem prihlásiť seba alebo svoje deti?

Prihlásiť sa môžete pomocou prihlášky. Použite prosím náš kontakt, ktorý nájdete na hornej časti našej webovej stránky a napíšte nám krátku mailovú správu. V mailovej správe   meno prihlasovaného, miesto kde by kurz rád navštevoval a v prípade dieťaťa aj meno rodiča.   My vám obratom pošleme príslušnú prihlášku, ktorú vyplníte a vyplnenú nám pošleme mailom ako prílohu. Všetky prihlášky spracujeme a ozveme sa vám.

Aké dlhé a koľkokrát do týždňa sú vaše hodiny?

Vyučovacie hodiny sú 45 minút pre deti a 60 minút pre dospelých. Hodiny sú jedenkrát do týždňa.

Nebolo by možné mať hodiny dvakrát do týždňa?

Po dohode so všetkými účastníkmi alebo rodičmi je možné dohodnúť sa na hodinách dvakrát do týždňa ak to rozvrh a priestory umožnia.

Ako vieme zaplatiť za službu?

Platba je možná elektronicky na uvedené číslo účtu alebo v hotovosti s potvrdenkou. Platbu je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu. Dňom úhrady elekronickou formou sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet akadémie.

Potrebujem si kúpiť nejaké knihy?

V prípade kurzov pre deti sú učebnice zahrnuté v cene kurzu na prvý polrok . Nič teda pre svoje deti nepotrebujete kupovať. Počas celého školského roku sa používa jedna učebnica. Základná učebnica sa používa v triede , cvičebnicu dostanú deti domov a budú si ju nosiť na hodiny.
V prípade kurzov pre dospelých nie je cena učebnice zahrnutá v kurzovnom. Učebnicu a cvičebnicu však používame. Učebnicu nemusíte vlastniť pretože na hodinách bude k dispozícii, ale mnohí účastníci ju majú. Poprosíme však všetkých účastníkov aby si zabezpečili cvičebnicu. Nami používané knihy sú voľne dostupné v bratislavských kníhkupectvách. V prípade záujmu vám môžeme cvičebnicu aj učebnicu kúpiť od distribútora (Oxico) za zvýhodnenú cenu

Môžem ja alebo moje deti prestúpiť do inej úrovne ak už kurz začal?

Ak je to vhodné tak samozrejme táto možnosť existuje. Každý dospelý, pre teenagers a teenagers napíše vstupný test, ktorý ho zaradí do úrovne. Počas prvých týždňov vykonávame tiež neformálne testovanie na hodinách a sami doporučíme zmenu ak je žiadúca. Samozrejme zmena záleží na kapacitných a časových možnostiach.

Kontaktujte nás

Ak ste predsalen nenašli otázku na vašu odpoveď, prosím nápíšte nám. Radi vám odpovieme.

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet správy

  Vaša správa pre nás

  Overenie anti-spam

  Náš cieľ

  Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

  Kontaktujte nás

   Overenie anti-spam