Spôsob prihlasovania, podmienky a platba

Ako sa prihlásiť, registrovať, podmienky a platby

Spôsob prihlasovania, podmienky a platba

 1. Registrácia je veľmi jednoduchá. Stačí ak nás kontaktujete cez webovú stránku, mailom alebo telefonicky a vysvetlíte o čo máte záujem.
 2. My vás budeme kontaktuje späť. Našou veľkou výhodou je flexibilita takže sa budeme snažiť aby sme vám našli vhodný kurz. Ak to nie je možné informujeme vás o tom.
 3. Platba je možná elektronicky na uvedené číslo účtu alebo v hotovosti s potvrdenkou.
 4. 1973629053/0200  v tvare IBAN SK980200 0000 0019 7362 9053

 5. Jeden termín na základných školách zahŕňa garantovaných 14 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina trvá 45 minút.
 6. Vyučovanie neprebieha počas štátnych sviatkov a školských prázdnin. V prípade zrušenia hodiny školou sa táto nahradí.
 7. Naše kurzy používajú pri výučbe overenú učebnú literatúru a zdroje.
 8. Cena pre detské kurzy zahŕňa učebnicu, ktorá sa používa na hodinách a pracovný zošit ktorý vám poskytneme.
 9. Pre kurzy dospelých, ktoré používajú učebnicu bude na účastníkoch aby si ju   zabezpečili. V prípade záujmu sprostredkujeme  nákup kníh za zvýhodnénú cenu.
 10. Za neúčasť študenta na výučovacej hodine škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 11. 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz pre nízky počet záujemcov.
 12. V prípade dlhodobejšej choroby osobne dohodneme vrátenie príslušnej časti školného.
 13. Pre žiakov škola poskytuje súrodeneckú zľavu 5%.
 14. Jazyková akadémia nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci žiaka alebo študenta.
 15. Aby účastník mohol pokračovať v štúdiu v nasledujúcom termíne je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

  Overenie anti-spam