AKTIVITY NA HODINÁCH

AKO SA UČÍME A ZÁROVEŇ ZABÁVAME

HUDBA

Všetky kurzy prinesú v nejakej kapacite aj pesničky a ich texty. Tieto sú skvelým nástrojom trénovať si počúvanie a porozumenie. Učastníci majú pocit úspechu, keď pomocou pesničiek rozumejú aj angličtine mimo triedy.

HRY

Samozrejme hry sú hlavne určené deťom aj keď sa do istej miery používajú aj v skupinách dospelých. Zábava a hra sú mimoriadne účinné prostriedky učenia a osobnej motivácie a intenzívne ich využívame. Prinášajú tiež skvelú atmosféru a novú dynamiku.

PRÁCA S POČÍTAČOM

V prípade, že sú počítače k dispozícii múdro ich s mierou použijeme. Ponúkajú novú stimulujúcu možnosť učenia hlavne pri utvrdzovaní a opakovaní.

HODINY VONKU

Máme skúsenosť, že mať niekedy hodiny vonku je prospešné. V odlišnom prostredí sa hlavne v detských skupinách vytvorí nová pozitívna dynamika a odlišná energia.

KONVERZÁCIA

Konverzácia je absolútne neoddeliteľnou súčasťou každej hodiny. Ddzrkadľuje náš kľúčový cieľov: účastník sám aktívne produkuje angličtinu primerane úrovni a ovplyvňuje obsah hovoreného textu v stimulujúcom prostredí.

UČEBNICE

Pri všetkých našich kurzoch používame učebnicu alebo doplnkové materiály. Učebnice sú koncipované podľa tém a dávajú hodinám určitú štruktúru aj základnú gramatiku, ktoré sa dopĺňajú konverzáciou.

Náš Tím

Náš zanietený personál

Renáta

Plne bilingválna (slovenčina a angličtina) kvalifikovaná učiteľka so skúsenosťami z medzinárodných škôl vo viacerých európskych krajinách, ktorá je zodpovedná za administráciu a kontakt so študentami a ich rodičmi.

Viac o mne 🙂

Mike

Učiteľ angličtiny z Škótska ktorý učí angličtinu viac ako desať rokov a má skúsenosti s učením adolescentov až po firemnú angličtinu.

Viac o mne 🙂

Jonathan

Kvalifikovaný učiteľ angličtiny pre ktorého je angličtina materinským jazykom s viac ako pätnásťročnou skúsenosťou učenia na všetkých úrovniach od malých detí po dospelých.

Viac o mne 🙂

Eva Drozdová

Som kvalifikovaná učiteľka a okrajovo sa venujem aj propagačnej činnosti. Vyštudovala som anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Mám dlhoročné skúsenosti s výučbou detí a teenagerov.

Workshop

We have provided a selection of free online activities at different levels for both kids and adults. Please click any of the activities you would like to try. Enjoy!

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam