Business kurz pre dospelých

Tento kurz sa sústreďuje na komunikačné zručnosti, ktoré potrebujete trénovať alebo zlepšovať v oblasti obchodnej a firemnej angličtiny

Viac Informácií

Konverzačný kurz pre dospelých

Tento kurz je čisto konverzačný a jeho úlohou je zlepšiť vaše rozprávanie a komunikáciu

Viac informácií

Tínadžeri 15-17 rokov Pre-Intermediate

Témy sa snažia reagovať na záujem a realitu týchto mladých ľudí a zahŕňajú cestovanie, priateľstvá, sociálne médiá, kultúru a šport

Viac informácií

Tínadžeri 15-17 rokov Intermediate

Kľúčové slovíčka, koncepty a gramatika sa opakovane vracajú aby došlo k utvrdeniu a aktívnemu používaniu

Viac informácií

Tínadžeri 17-19 rokov Upper-Intermediate

Niektoré hodiny sú plne vedené učiteľom ale účastníci budú mať príleťitosť sami viesť a manažovať rozličné aktivity

Viac informácií

15 týždňov. Deti 6-7 rokov.

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú prváci , teda deti ktoré sa len začínajú učiť písať vo svojom prvom jazyku vo svojich školách.

Viac informácií

15 týždňov. Deti 7-8 rokov.

Cieľovou skupinou pre knihu Kids box 2 sú hlavne druháci ale môžu ju používať aj deti staršie.

Viac informácií

15 týždňov. Deti 8-9 rokov.

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú hlavne tretiaci. Táto kniha stimuluje deti k tomu, aby aktívne používali naučenú slovnú zásobu a gramatiku prostredníctvom aktít.

Viac informácií

15 týždňov. Pre-teens 9-12 rokov.

Všetko od textov, cvičení ako aj celkového dizajnu knihy, je vhodné práve pre tento vek ako atraktivitou tak aj náročnosťou.

Viac informácií

15 týždňov. Pre-teens 12-15 rokov.

Témy sa snažia reagovať na záujem a realitu týchto školákov a zahŕňajú cestovanie, priateľstvá, médiá a šport v pozitívnom a stimulujúcom kontexte.

Viac informácií

Všeobecný kurz pre dospelých

Tieto kurzy používajú komunikatívny prístup sústreďujúci sa na všetky kľúčové zručnosti a osobnú motiváciu

Viac informácií

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

Overenie anti-spam