14 týždňov. Deti 6-7 rokov.

14 týždňový kurz pre deti od 6 do 7 rokov.

Popis kurzu

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú prváci , teda deti ktoré sa len začínajú učiť písať vo svojom prvom jazyku vo svojich školách. Kapitoly v tejto knihe sú rozmanité a zahrňujú témy ako škola, obľúbené hračky, rodina, domáce zvieratá, ľudské telo, divé zvieratá, oblečenie, zábava, detské centrum a zábavný park, náš dom a oslava. Vždy sú v týchto kapitolách príslušné slovíčka hlavne podstatné a prídavné mená a to v zvládnuteľnom počte. V rámci týchto kapitol sa venujeme aj gramatike. Táto sa osvojuje tak, že deti opakovane používajú celé frázy, ktoré modifikujú na podobné situácie.

Práve pre tento vek je neustále opakovanie a aktívne používanie celých fráz mimoriadne dôležité nakoľko je to metóda ako si deti osvojujú aj vlastný jazyk. Príklady takýchto fráz sú : Kde je to? Kto je to? Čo robíš? Koľko ich je?, sloveso mať v podobách mám, máš, máme, a pod. Aktívne sa deti učia používať aj predložky , zápor, jednoduchý prítomný čas, priebehový prítomný čas ako aj pomocné a modálne slovesá ako mocť, vedieť a mať rád v pozitíve aj negatíve. Počas hodín všetky deti používajú “Pupil`s book”, ktorú im prináša učiteľ. Každé dieťa takisto používa “Activity book”, ktorú si nosí aj domov a vždy ju prinesie na hodinu. Táto pracovná kniha spolu s každotýždennou informáciou pre rodičov ponúka v prípade záujmu možnosť pracovať s deťmi aj doma. Mnohí rodičia túto možnosť využívajú. Dôležitými pomôckami využívanými na hodinách sú “flashcards”. Sú to malé plagátiky z tvrdého kriedového papiera s obrázkami.

Tieto ponúkajú používanie vizuálnej pamäte a pomocou nich si deti tohto veku veľmi rýchlo osvojujú novú slovnú zásobu. Pracovná kniha takisto ponúka nálepky, ktoré zobrazujú prebrané slovíčka. Tieto sa používajú na konci každej kapitola a pri opakovaní, deti si ich sami nalepujú a ešte ľahšie si takto zapamätajú a utvrdia slovnú zásobu.Vytvárajú si takto vlastný obrázkový slovník.

Kontaktujte nás

  Prepíšte prosím overovací kód
  captcha

  107 EUR

  14 týždňov, 1 vyučovacia hodina (45 min.) za týždeň

  Termín 1.

  Cena zahŕňa aj učebný materiál pre prvý termín trvajúci 14 týždňov.

  107 EUR

  14 týždňov, 1 vyučovacia hodina (45 min.) za týždeň

  Termín 2.

  Používa učebný materiál z Termínu 1. Prípadné dokúpenie je 9 EUR.

  Ako zaplatiť

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Kde získať viac informácií

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Mám záujem o osobné stretnutie

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Je možná skúšobná hodina?

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Náš cieľ

  Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

  Kontaktujte nás

   Overenie anti-spam