Popis kurzov pre deti - všeobecne

Kids Box je učebnica, ktorá sa používa v jazykových kurzoch s veľkou úspešnosťou u detí a učiteľov a je určená pre vek 6 až 9 rokov

Základné informácie

Kids Box je učebnica, ktorá sa používa v jazykových kurzoch s veľkou úspešnosťou u detí a učiteľov. Je určená pre vek 6 až 9 rokov a v našej škole používame prvé tri knihy z tejto série. Každú knihu prejdeme počas jedného školského roku. V prípade, že to vyhovuje všetkým v skupine a záujmu zo strany rodičov je možnosť postupovať aj rýchlejšie a mať hodiny dvakrát do týždňa.

Napriek tomu, že najdôležitejším kritériom na zaradenie vášho dieťaťa je vek veľmi dobre vieme, že úroveň existujúcej angličtiny jednotlivých detí sa môže líšiť. Na začiatku kurzu deti neformálne testujeme a overujeme si ich správne zaradenie. Je veľmi dôležité, aby každé dieťa bolo v skupine tej správnej úrovne. Takto je zabezpečené sebavedomie dieťaťa a správne napredovanie.

Kniha je rozdelená na kapitoly podľa rozličných tém, ktoré udržujú záujem detí. Témy sú rôznorodé a ak dieťa nejakú hodinu vynechá nie je v nevýhode. Kniha zahŕňa veľa rozprávania, počúvania, pesničiek a hier, ale aj  aktivity zamerané na slovnú zásobu, písanie a gramatiku. Kapitoly sú navrhnuté hravo a tvorivo. Dynamické aktivity sú súčasťou a pomáhajú učeniu.

K hlavnej slovenj zásobe a gramatike sa kniha opakovane vracia, čo napomáha aktívnemu učeniu jazyka. Podporuje to tiež sebavedomie a pocit úspechu. Hlavný dôraz je na komunikáciu, aktívne používanie zábavnou formou bez stresu.

Kids box je veľmi vhodný na všeobecné učenie angličtiny ale navrhnutý je podľa kurzu Cambridge Young learners a môže končiť aj medzinárodne uznávanou skúškou. Testy tejto medzinárodnej skúšky sú pre deti motivačné a priateľské.Cieľom je robiť skúšku zábavnou formou a bez stresu. Je to dobrá skúsenosť pre deti, ktoré z rozličných dôvodov plánujú robiť jazykové skúšky v budúcnosti.

Tieto testy sa robia všade vo svete a skúšku tohto kurzu je možné vykonať aj v Bratislave v British Council. V prípade záujmu pomôžeme so sprostredkovaním takejto skúšky.

14 týždňov. Deti 6-7 rokov.

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú prváci , teda deti ktoré sa len začínajú učiť písať vo svojom prvom jazyku vo svojich školách.

Viac informácií

14 týždňov. Deti 7-8 rokov.

Cieľovou skupinou pre knihu Kids box 2 sú hlavne druháci ale môžu ju používať aj deti staršie.

Viac informácií

14 týždňov. Deti 8-9 rokov.

Cieľovou skupinou pre túto knihu sú hlavne tretiaci. Táto kniha stimuluje deti k tomu, aby aktívne používali naučenú slovnú zásobu a gramatiku prostredníctvom aktít.

Viac informácií

Kontaktujte nás pre viac informácií

  Prepíšte prosím overovací kód
  captcha

  Náš cieľ

  Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

  Kontaktujte nás

   Overenie anti-spam