ARCHIVE

Vstupný test – Basic/Independent

if (window.qmn_quiz_data === undefined) { window.qmn_quiz_data = new Object(); } window.qmn_quiz_data["5"] = {"quiz_id":"5","quiz_name":"Vstupn\u00fd test - Basic\/Independent","disable_answer":"0","ajax_show_correct":"0","progress_bar":"1","contact_info_location":"0","qpages":{"1":{"id":"1","quizID":"4","pagekey":"62de6775e1e93","hide_prevbtn":"0"}},"skip_validation_time_expire":"1","timer_limit_val":0,"disable_scroll_next_previous_click":"0","disable_first_page":"0","enable_result_after_timer_end":"0","enable_quick_result_mc":"0","end_quiz_if_wrong":"0","form_disable_autofill":"0","disable_mathjax":0,"enable_quick_correct_answer_info":"0","quick_result_correct_answer_text":"Correct! You have selected correct answer.","quick_result_wrong_answer_text":"Wrong! You have selected wrong answer.","quiz_processing_message":"","not_allow_after_expired_time":"","scheduled_time_end":false,"error_messages":{"email_error_text":"E-mailov\u00e1 adresa nie je korektn\u00e1.","number_error_text":"do tohoto vstupn\u00e9ho po\u013ea je mo\u017en\u00e9 vklada\u0165 len \u010d\u00edsla.","incorrect_error_text":"Vlo\u017een\u00fd text nie je spr\u00e1vny","empty_error_text":"Vyplnte v\u0161etky polia pros\u00edm.","url_error_text":"The entered URL is not valid!","minlength_error_text":"Required atleast %minlength% characters.","maxlength_error_text":"Maximum %maxlength% characters ...

Read More

Vstupný test Independent/Upper Independent

if (window.qmn_quiz_data === undefined) { window.qmn_quiz_data = new Object(); } window.qmn_quiz_data["4"] = {"quiz_id":"4","quiz_name":"Vstupn\u00fd test Independent\/Upper Independent","disable_answer":"0","ajax_show_correct":"0","progress_bar":"1","contact_info_location":"0","qpages":{"1":{"id":"1","quizID":"4","pagekey":"62de6775e1e93","hide_prevbtn":"0"}},"skip_validation_time_expire":"1","timer_limit_val":0,"disable_scroll_next_previous_click":"0","disable_first_page":"0","enable_result_after_timer_end":"0","enable_quick_result_mc":"0","end_quiz_if_wrong":"0","form_disable_autofill":"0","disable_mathjax":0,"enable_quick_correct_answer_info":"0","quick_result_correct_answer_text":"Correct! You have selected correct answer.","quick_result_wrong_answer_text":"Wrong! You have selected wrong answer.","quiz_processing_message":"","not_allow_after_expired_time":"","scheduled_time_end":false,"error_messages":{"email_error_text":"E-mailov\u00e1 adresa nie je korektn\u00e1.","number_error_text":"do tohoto vstupn\u00e9ho po\u013ea je mo\u017en\u00e9 vklada\u0165 len \u010d\u00edsla.","incorrect_error_text":"Vlo\u017een\u00fd text nie je spr\u00e1vny","empty_error_text":"Vyplnte v\u0161etky polia pros\u00edm.","url_error_text":"The entered URL is not valid!","minlength_error_text":"Required atleast %minlength% characters.","maxlength_error_text":"Maximum %maxlength% characters ...

Read More

Vstupný test pre tínedžerov

if (window.qmn_quiz_data === undefined) { window.qmn_quiz_data = new Object(); } window.qmn_quiz_data["3"] = {"quiz_id":"3","quiz_name":"Vstupn\u00fd test pre t\u00edned\u017eerov","disable_answer":"0","ajax_show_correct":"0","progress_bar":"0","contact_info_location":"0","qpages":{"1":{"id":"1","quizID":"3","pagekey":"62e6387f6e47d","hide_prevbtn":"0"}},"skip_validation_time_expire":"1","timer_limit_val":0,"disable_scroll_next_previous_click":"0","disable_first_page":"0","enable_result_after_timer_end":"0","enable_quick_result_mc":"0","end_quiz_if_wrong":"0","form_disable_autofill":"0","disable_mathjax":0,"enable_quick_correct_answer_info":"0","quick_result_correct_answer_text":"Correct! You have selected correct answer.","quick_result_wrong_answer_text":"Wrong! You have selected wrong answer.","quiz_processing_message":"","not_allow_after_expired_time":"","scheduled_time_end":false,"error_messages":{"email_error_text":"E-mailov\u00e1 adresa nie je korektn\u00e1.","number_error_text":"do tohoto vstupn\u00e9ho po\u013ea je mo\u017en\u00e9 vklada\u0165 len \u010d\u00edsla.","incorrect_error_text":"Vlo\u017een\u00fd text nie je spr\u00e1vny","empty_error_text":"Vyplnte v\u0161etky polia pros\u00edm.","url_error_text":"The entered URL is not valid!","minlength_error_text":"Required atleast %minlength% characters.","maxlength_error_text":"Maximum %maxlength% characters ...

Read More

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam